• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  •  ۸۸۸۴77۱۱-14 - ۰۲۱

                        

KX-TDA600     سانترال پاناسونیک  anasonic

* این سیستم به صورت کامل توانایی 640 خط شهری و 640 تا 1008 خط داخلی دارد. ( حداکثر  688  الی  1008  پورت را دارد )

 

شکل بالا به ترتیب زیر می باشد :  
 
  TDA620
  TDA620 TDA620
  TDA620 TDA620 TDA620
TDA600 TDA600 TDA600 TDA600
 

این سیستم به گونه ای طراحی شده که بیش از 10 کارتدر هر شلف این دستگاه جا نمیگیرد.

لذا نمیتوان بیش از
8 کارت شهری و  8 کارت داخلی در داخل هر شلف قرار داد.

شما میتوانید تعداد کارتهای داخلی و شهری مورد نیاز خود را از جدول زیر تهیه فرمایید.

 

 

کلیه کارتهای این دستگاه به ترتیب زیر می باشد:

 
مدل کارایی
KX-TDA0103 منبع تغذیه پر قدرت
KX-TDA6105 کارت حافظه
KX-TDA0196 Remote کارت
KX-TDA6110 رابط بین باکس پایه و اول
KX-TDA6111 رابط بین باکسهای اول به دوم و دوم به سوم
KX-TDA0170 کارت 8 خط داخلی اختیاری با کاربری تلفنهای دیجیتال، آنالوگ و هایبرید
KX-TDA0171 کارت 8 خط داخلی با کاربری تلفنهای دیجیتال
KX-TDA0172 کارت 16 خط داخلی با کاربری تلفنهای دیجیتال
KX-TDA0173 کارت 8 خط داخلی با کاربری تلفنهای تک خط معمولی
KX-TDA0168 (KX-TDAکارت 8 خط داخلی آنالوگ با کالر آیدی (کارت خواهری0173
KX-TDA6174 کارت 16 خط داخلی با کاربری تلفنهای معمولی
KX-TDA6175 کارت 16 خط داخلی با کاربری تلفنهای معمولی با چراغ نشان دهنده پیام 
KX-TDA6181 کارت 16 خط شهری
KX-TDA0189 کالر آیدی برای 8 خط همراه با موزیک پشت خط
KX-TDA0193 کالر آیدی برای 8 خط
KX-TDA0284 BRI چهار پورت کارت
KX-TDA0288 BRI هشت پورت کارت
KX-TDA0290 کارت PRI  يا اتصال دو دستگاه به یکدیگر
KX-TDA0484 کارت اتصال دو دستگاه به یکدیگر از راه دور برای 4 کانال از طريق  IP
KX-TDA0490 کارت اتصال دو دستگاه به یکدیگر از راه دور برای 16 کانال از طريق  IP
KX-TDA0470 کارت داخلي IP  براي 16 داخلي
KX-TDA0161 کارت در باز کن 4 پورته
KX-TDA0162 کارت در باز کن 2 پورته
KX-TDA0164 کارت حس گر خارجی یا بیرونی 4 کاناله
KX-TDA0191 کارت دیزای 4 کاناله
KX-TDA6920 حافظه جانبی
KX-TDA6201 وسیله ای برای وصل کردن باکس به دیوار
* امکان موجود نبودن بعضی کارتها در داخل کشور امری طبیعی است
* امکان تغییر اطلاعات بالا بدون هیچ اطلاعی وجود دارد .
 
تلفنهای هایبرید این سیستم به ترتیب زیرند:
 
مدل کارایی
KX-T7730 دارای نمایشگر یک سطری
KX-T7750 بدون نمایشگر
 

کنسولهای این دستگاه به ترتیب زیرند:

 
مدل کارایی
KX-T7601 USB
KX-T7603 دارای 12 کلید اضافه برای 7633 و 7636
KX-T7640 دارای 60 کلید
KX-T7440 دارای 32 کلید
KX-T7540 دارای 66 کلید
KX-T7545 برای افزاش 12 کلید شهری
KX-T7740 دارای 32 کلید
 

تلفنهای دیجیتال این سیستم به ترتیب زیرند:

مدل کارایی
KX-T7630 نمایشگر 3 سطری - 24 کلید شهری قابل برنامه ریزی
KX-T7633 نمایشگر 3 سطری نورانی - 24کلید شهری قابل برنامه ریزی - یک پورت خروجی دیجیتال
KX-T7636 نمایشگر 6 سطری نورانی - 24کلید شهری قابل برنامه ریزی - یک پورت خروجی دیجیتال
KX-NT136 تلفن آی پی - نمایشگر 3 سطری نورانی - 24کلید شهری قابل برنامه ریزی
KX-T7665 نمایشگر یک سطری - 8 کلید شهری قابل برنامه ریزی - نشانگر نورانی زنگ
KX-T7433 نمایشگر 3 سطری نورانی - 24کلید شهری قابل برنامه ریزی - یک پورت خروجی دیجیتال
KX-T7436 نمایشگر 6 سطری نورانی - 24کلید شهری قابل برنامه ریزی - یک پورت خروجی دیجیتال
KX-T7560 دارای 8 کلید شهری برنامه ریزی
KX-T7565 نمایشگر یک سطری - دارای 8 کلید شهری برنامه ریزی

KX-TDA200     سانترال پاناسونیک  anasonic

p* این سیستم به صورت کامل توانایی 128 خط شهری و 256 خط داخلی دارد.  ( حداکثر  256 پورت )

 

          این سیستم به گونه ای طراحی شده که بیش از 10 کارت در این دستگاه جا نمیگیرد.

          لذا نمیتوان بیش از
8 کارت شهری و  8 کارت داخلی داخل این دستگاه قرار داد. 

          شما میتوانید تعداد کارتهای داخلی و شهری مورد نیاز خود را از جدول زیر تهیه فرمایید.
 

کلیه کارتهای این دستگاه به ترتیب زیر میباشد:

 
مدل کارایی
KX-TDA0104 منبع تغذیه
KX-TDA0105 کارت حافظه
KX-TDA0196 کارت Remote
KX-TDA0170 کارت 8 خط داخلی اختیاری با کاربری تلفنهای دیجیتال، آنالوگ و هایبرید
KX-TDA0171 کارت 8 خط داخلی با کاربری تلفنهای دیجیتال
KX-TDA0172 کارت 16 خط داخلی با کاربری تلفنهای دیجیتال
KX-TDA0173 کارت 8 خط داخلی با کاربری تلفنهای تک خط معمولی
KX-TDA0174 کارت 16 خط داخلی با کاربری تلفنهای معمولی
KX-TDA0175 کارت 16 خط داخلی با کاربری تلفنهای معمولی با چراغ نشان دهنده پیام 
KX-TDA0168 کارت کالر آیدی 8 کاناله که روی کارتهای داخلی بدون کالر آیدی دار نصب میشود
KX-TDA0177 کارت 16 خط داخلی با کاربری تلفنهای معمولی همراه با کالر آیدی بر روی تلفنهای معمولی
KX-TDA0180 کارت 8 خط شهری
KX-TDA0181 کارت 16 خط شهری
KX-TDA0189 کالر آیدی برای 8 خط همراه با موزیک پشت خط
KX-TDA0193 کالر آیدی برای 8 خط
KX-TDA0284 BRI چهار پورت کارت
KX-TDA0288 BRI هشت پورت کارت
KX-TDA0290 کارت PRI  يا اتصال دو دستگاه به یکدیگر
KX-TDA0484 کارت اتصال دو دستگاه به یکدیگر از راه دور برای 4 کانال از طريق  IP
KX-TDA0490 کارت اتصال دو دستگاه به یکدیگر از راه دور برای 16 کانال از طريق  IP
KX-TDA0470 کارت داخلي IP  براي 16 داخلي
KX-TDA0161 کارت در باز کن 4 پورته
KX-TDA0161 کارت در باز کن 4 پورته
KX-TDA0162 کارت در باز کن 2 پورته
KX-TDA0164 کارت حس گر خارجی یا بیرونی 4 کاناله
KX-TDA0190 کارت آپشن
KX-TDA0191 کارت دیزای 4 کاناله

* امکان موجود نبودن بعضی کارتها در داخل کشور امری طبیعی است.
امکان تغییر اطلاعات بالا بدون هیچ اطلاعی وجود دارد.
 
 

تلفنهای هایبرید این سیستم به ترتیب زیرند:

 
مدل کارایی
KX-T7730 دارای نمایشگر یک سطری
KX-T7750 بدون نمایشگر
 

کنسولهای این دستگاه به ترتیب زیرند:

 
مدل کارایی
KX-T7601 USB
KX-T7603 دارای 12 کلید اضافه برای 7633 و 7636
KX-T7640 دارای 60 کلید
KX-T7440 دارای 32 کلید
KX-T7540 دارای 66 کلید
KX-T7545 برای افزاش 12 کلید شهری
KX-T7740 دارای 32 کلید
 

تلفنهای دیجیتال این سیستم به ترتیب زیرند:

 
مدل کارایی
KX-T7630 نمایشگر 3 سطری - 24 کلید شهری قابل برنامه ریزی
KX-T7633 نمایشگر 3 سطری نورانی - 24کلید شهری قابل برنامه ریزی - یک پورت خروجی دیجیتال
KX-T7636 نمایشگر 6 سطری نورانی - 24کلید شهری قابل برنامه ریزی - یک پورت خروجی دیجیتال
KX-NT136 تلفن آی پی - نمایشگر 3 سطری نورانی - 24کلید شهری قابل برنامه ریزی
KX-T7665 نمایشگر یک سطری - 8 کلید شهری قابل برنامه ریزی - نشانگر نورانی زنگ
KX-T7433 نمایشگر 3 سطری نورانی - 24کلید شهری قابل برنامه ریزی - یک پورت خروجی دیجیتال
KX-T7436 نمایشگر 6 سطری نورانی - 24کلید شهری قابل برنامه ریزی - یک پورت خروجی دیجیتال
KX-T7560 دارای 8 کلید شهری برنامه ریزی
KX-T7565 نمایشگر یک سطری - دارای 8 کلید شهری برنامه ریزی

 

pbx


KX-TDA100    سانترال پاناسونیک  panasonic pbx


*این سیستم به صورت کامل توانایی 32 خط شهری و  128 خط داخلی دارد. ( حداکثر  160 پورت )

 

این سیستم به گونه ای طراحی شده که بیش از 7 کارت در این دستگاه جا نمیگیرد.
 لذا نمیتوان بیش از 5 کارت شهری يا 5 کارت داخلی داخل این دستگاه قرار داد.
 شما میتوانید تعداد کارتهای داخلی و شهری مورد نیاز خود را از جدول زیر تهیه فرمایید.
 

کلیه کارتهای این دستگاه به ترتیب زیر میباشد:

 
کارتهای  شهری   مرکز تلفن پاناسونیک  panasonic pbx          سانترال پاناسونیک  panasonic pbx
مدل کارایی
KX-TDA0196 کارت Remote
KX-TDA0180 کارت 8 خط شهری بدون  Caller ID
KX-TDA0181 کارت 16 خط شهری بدون  Caller ID
KX-TDA0183 کارت 4 خط شهری بدون  Caller ID
KX-TDA0184 کارت 8 خط شهری  E&M
KX-TDA0188 کارت E1
KX-TDA0189 کالر آیدی برای 8 خط همراه با موزیک پشت خط
KX-TDA0193 کالر آیدی برای 8 خط
KX-TDA0284 BRI چهار پورت کارت
KX-TDA0288 BRI هشت پورت کارت
KX-TDA0290 CE/CJ کارت 30 لینک مخابرات برای شماره های 4 یا 5 رقمی ( PRI )  و همچنین  کارتاتصال دو دستگاه به یکدیگر
KX-TDA0484 کارت اتصال دو دستگاه به یکدیگر از راه دور برای 4 کانال از طريق  IP
KX-TDA0490 کارت اتصال دو دستگاه به یکدیگر از راه دور برای 16 کانال از طريق  IP
KX-TDA1180 کارت 8 خط شهری همراه با کالر آی دی ، که  کارت 1186 روی آن نصب میشود
KX-TDA1186 کارت 8 خط شهری دوم که روی کارت 1180 نصب میگردد
کارتهای  داخلی  
مدل کارایی
KX-TDA0143 کارت 4 کاناله آنتن دکت
KX-TDA0144 کارت 8 کاناله آنتن دکت
KX-TDA0171 کارت 8 خط داخلی با کاربری تلفنهای دیجیتال
KX-TDA0172 کارت 16 خط داخلی با کاربری تلفنهای دیجیتال
KX-TDA0470 کارت داخلي IP  براي 16 داخلي
KX-TDA1176 کارت 16 خط داخلی با کاربری تلفنهای آنالوگ به همراه کالر آی دی  و  چراغ پیغام
KX-TDA1178 کارت 24 خط داخلی با کاربری تلفنهای آنالوگ به همراه کالر آی دی  و  چراغ پیغام
بقیه کارتهای  
مدل کارایی
KX-TDA0161 کارت در باز کن 4 پورته
KX-TDA0162 کارت در باز کن 2 پورته
KX-TDA0164 کارت حس گر خارجی یا بیرونی 4 کاناله
KX-TDA0166 کارت 16 کاناله اکو کنسلر
KX-TDA0190 کارت آپشن که توانایی نصب کارت روی خود را دارد
KX-TDA0191 کارت دیزای 4 کاناله
KX-TDA0192 کارت 2 کاناله دیزا / کارت 2 کاناله پیغام گیر که در 120 دقیقه حداکثر 250 پیغام میگیرد
KX-TDA0194 کارت 4 کاناله دیزا / کارت 4 کاناله پیغام گیر که در 120 دقیقه حداکثر 500  پیغام میگیرد
KX-TDA0410     کارت شبکه  /  CTIکارت 
اس دی اختیاری  
مدل کارایی
KX-TDA0920 اس دی بهبود یافته
کارتهای سیستم دکت  
مدل کارایی
KX-TDA0155 آنتن دکت با قابلیت پشتیبانی 2 مکالمه همزمان
KX-TDA0156 آنتن دکت با قابلیت پشتیبانی 4 مکالمه همزمان
KX-TDA0158 آنتن دکت با قابلیت پشتیبانی 8 مکالمه همزمان
لوازم اختیاری  
مدل کارایی
KX-A228 کابل رابط باطری
KX-A258 کاور اسلتهای بدون کارت
KX-T30865 دربازکن
KX-T7765 دربازکن

* امکان موجود نبودن بعضی کارتها در داخل کشور امری طبیعی است.
امکان تغییر اطلاعات بالا بدون هیچ اطلاعی وجود دارد.
 
 
 

کنسولهای این دستگاه به ترتیب زیرند:

 
مدل کارایی
KX-DT390 کنسول 60 کلیدی
KX-DT303 کنسول 12 کلیدی اضافه برای 343 و 346
KX-DT301 USB
KX-T7640 دارای 60 کلید
KX-T7603 دارای 12 کلید اضافه برای 7633 و 7636
KX-T7601 USB
   
 

تلفنهای دیجیتال این سیستم به ترتیب زیرند:

تلفنهای دیجیتال پاناسونیک
مدل کارایی
KX-DT346 نمایشگر 6 سطری نورانی - 24کلید شهری قابل برنامه ریزی - یک پورت خروجی دیجیتال -صفحه متحرک - توانایی پشتیبانی بلوتوث
KX-DT343 نمایشگر 3 سطری نورانی - 24کلید شهری قابل برنامه ریزی - یک پورت خروجی دیجیتال - صفحه متحرک - توانایی پشتیبانی بلوتوث
KX-DT333 نمایشگر 3 سطری - 24 کلید شهری قابل برنامه ریزی - صفحه متحرک
KX-T7636 نمایشگر 6 سطری نورانی - 24کلید شهری قابل برنامه ریزی - یک پورت خروجی دیجیتال
KX-T7633 نمایشگر 3 سطری نورانی - 24کلید شهری قابل برنامه ریزی - یک پورت خروجی دیجیتال
KX-T7630 نمایشگر 3 سطری - 24 کلید شهری قابل برنامه ریزی
KX-T7665 نمایشگر یک سطری - 8 کلید شهری قابل برنامه ریزی - نشانگر نورانی زنگ
 

نکته های مهم در مورد این دستگاه :

 

1. تلفنهای سری 7400 با این دستگاه کار نمیکنند.

2.  تلفنهای سری 7500 با این دستگاه کار نمیکنند.

3.  کارت 0170  با این دستگاه کار نمیکنند.

4.  تلفنهای سری 7700 (مثل 7730) با این دستگاه کار نمیکنند.

5.  تلفنهای سری 30800 با این دستگاه کار نمیکنند.

6.  تلفنهای آی پی مدل 366 و 400 با این دستگاه کار نمیکنند.
 

 

محصولات تصادفی

KX-FLB802
KX-FLB802  پاناسونیک Panasonic  KX-FLB852  پاناسونیک Panasonic  KX-FLB882  پاناسونیک Panasonic  - قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق USB - چند کاره مجهز به 1 سینی - سرعت ...
Read more
KX-MB2025
KX-MB2025    پاناسونیک Panasonic  KX-MB262    پاناسونیک Panasonic  - قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق USB - سرعت ارسال فکس 33.6kbps - اسکن رنگی و قابلیت ارسال به  E-mail / FTP - سیستم ...
Read more
KX-MB2030
KX-MB2030    پاناسونیک Panasonic  KX-MB772    پاناسونیک Panasonic  -  قابلیت اتصال به شبکه از طریق LAN - قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق USB - سرعت ارسال فکس 33.6kbps - اسکن رنگی و ...
Read more

آمار بازدیدکنندگان سایت

260090
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
106
130
236
259012
1744
2966
260090

آی‌پی شما: 54.92.160.119
ساعت: 18:07:53

درباره ما

با سلام شرکت ماني تل عرضه كننده :

خدمات شرکت مانی تل عبارتند از :

  • فروش: مراكز تلفن سانترال - دستگاه فكس -تلفن هاي بيسيم - انواع تلفن روميزي - پيغامگير و...........
  • نصب: نصب مراكز تلفن سانترال و قرارداد ساليانه جهت نگه داري مراكزتلفن سانترال
  • تعمير و خدمات: تعمير انواع مراكز تلفن سانترال - تعميرات فكس وتعميرات تلفن بيسيم و روميزي با قطعات اصلي و اورجينال

راه های ارتباط با ما

آدرس : تهران - میدان هفت تیر - کوچه مانی - پلاک 64

شماره تماس شرکت مانی تل : 14-88847711-۰۲۱

شماره فکس شرکت مانی تل : 88309460-۰۲۱

آدرس ایمیل شرکت مانی تل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تنظیمات قالب ما

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری